mr. P.C.H. van Schooten
Asserstraat 46-A
9451 AE Rolde

06-22 79 08 22
Fax: 0592-866262
vanschooten@vanschootenadvocatuur.nl

Mr. Peter van Schooten (Van Schooten Advocatuur) is gespecialiseerd in de "groene rechtspraktijk". Ruime ervaring in dit bijzondere rechtsgebied zorgt voor het in vroeg stadium onderkennen en herkennen van de achtergronden van gerezen geschillen en problemen. De aanpak van zaken is daardoor oplossingsgericht en kenmerkt zich als persoonlijk, praktisch, degelijk en toegankelijk.


CliŽnten worden geadviseerd - en waar nodig wordt geprocedeerd - over juridische vraagstukken en geschillen op het gebied van regelgeving op het gebied van flora en fauna, jacht, CITES, beheer, schadevoorkoming en -bestrijding, wapenwetgeving, Vogel- en Habitatrichtlijn, Natuurbeschermingswetgeving en overige relevante regelgeving m.b.t. landgoederen, bos- en natuurbeheer, ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch (milieu-)recht, dierenwelzijnswetgeving en pachtzaken.


CliŽnten zijn vooral ('bestaand-')gebruikers van het buitengebied of zijn daaraan gelieerd: agrariŽrs, bosbouwers, buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's), natuurbeheerders, wildbeheerders, jagers, (sport)vissers, recreanten, ruiters, landgoedeigenaren, pachters en verpachters, rentmeesters, natuurbeschermingsorganisaties, belangenbehartigende organisaties en overheden als provincies, gemeenten en waterschappen.


Mr Peter van Schooten, 17 maart 1955, begon zijn loopbaan als jachtopzichter. Daarna trad hij in dienst als juridisch adviseur bij de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, om begin jaren 90 een tijdelijke overstap te maken naar de overheid: het ministerie van Justitie. Tussentijds voltooide hij in deeltijd zijn studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na een korte ambtelijke loopbaan was hij werkzaam als directeur van de Stichting Jacht en Wildbeheer IJsselmeerpolders. Vanaf 1999 is hij werkzaam in de advocatuur, eerst in dienstverband bij Geen C.S. Advocaten, later als partner bij Bierens & Van Boven en vanaf 2006 heeft hij een zelfstandig kantoor onder de naam Van Schooten Advocatuur. Als bedrijfslogo koos hij welbewust voor de houtsnip (Scolopax rusticola), omdat deze vogel voor hem symbool staat voor puur wild dat duurzaam moet kunnen worden benut, een geheimzinnige en verrassende vogel, die traditioneel en historisch in heel Europa zeer gewaardeerd wordt als jachtvogel, culinair zeer bijzonder, maar in Nederland als gevolg van onverdraagzaamheid jegens jagers en jacht, zeer ten onrechte niet opgenomen op de wettelijke lijst van bejaagbare wildsoorten. Ook staat de houtsnip symbool voor het ontbreken van wetenschappelijke ornithologische kennis omdat de kloof tussen de traditionele gebruikers van de natuur en de wetenschap door het ontbreken van verdraagzaamheid helaas onoverbrugbaar groot schijnt te zijn.


(Lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht, lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten, regio-adviseur van het Drents, Gronings en Fries Particulier Grondbezit, juridisch adviseur van de Vereniging Het Reewild, adviseur van het Groennetwerk, lid van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, adviseur van het bestuur van de Vereniging tot behoud van het Veluws Hert.)